ต้องอ่านนะ..เพราะห่วง

ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งลงบนเบาะตัวหนึ่งใน
โรงหนังที่มีอะไรบางอย่างแทงขึ้นมา
จากเบาะ เธอลุกขึ้นเพื่อจะมองดูว่า
เป็นอะไร เธอพบว่าเป็นเข็มอันหนึ่งที่มี
กระดาษเขียนติดไว้ว่าคุณติดเชื้อเอดส์
เข้าแล้ว รายงานจากศูนย์ควบคุมโรค
แจ้งว่าเกิดเหตุการณ์คล้ายกันนี้หลายครั้ง
เข็มทุกอันพิสูจน์แล้วว่ามีเชื้อเอดส์
นอกจากนี้ยังพบเข็มในช่องจ่ายเงินสด
ของเครื่อง ATM จึงได้แต่เตือนให้ผู้ใช้
เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
เรื่องนี้

ตรวจดูเก้าอี้นั่งการตรวจอย่างละเอียดก่อนที่จะนั่ง โดยการมองด้วยสายตา
ก็น่าจะเพียงพอนอกเหนือจากนี้
คุณสามารถช่วยส่งข่าวนี้ไปให้สมาชิกและ
คนในครอบครัวและเพื่อนที่คุณคิดว่า
เขาจะได้รับอันตรายจากการนั่งในที่สาธารณะได้

สำคัญมาก*

แค่คิดว่าจะช่วยชีวิตคนสักคนหนึ่งที่คุณไม่รู้จักหรือสำหรับคนที่คุณรักและห่วงใย

โดยสละเวลาเพียง 2-3 วินาทีส่ง Mail
นี้ต่อไปยังเพื่อนๆที่คุณรัก