บทความทั้งหมดของคนนี้ » เรื่อง ธรรม » ตอน รู้เรา รู้เขา...ไม่เศร้า ไม่หมอง
โลกภายนอก กว้างไกล ใครๆรู้

โลกภายใน ลึกซึ้งอยู่ รู้บ้างไหม

อยากรู้โลก ภายนอก มองออกไป

อยากรู้โลก ภายใน มองใจตน

พระท่านไม่ได้สอนให้ท่องเท่านั้น แต่สอนให้ทำด้วยไม่ว่าปีหนึ่งจะผ่านไปไวหรือช้า ฝึกสติ ตั้งสมาธิ สร้างปัญญาใช้เมตตา ให้อภัย ใจบริสุทธิ์ หยุดคิดปรุงแต่ง

เอาใจเขา มาใส่ใจเรา

รู้เรา รู้เขา

จักไม่เศร้า ไม่หมอง

  ช่วยกด Like แอพหาคู่ MoreMate หน่อยครับ ใครไม่กดขอให้แฟนทิ้ง
  ใครกด Like ขอให้สมหวังในความรักทุกประการ สาธุ..สาธุ