เหนื่อยเหลือเกิน
ในช่วงนี้
เพราะวิ่งนี้ใจเธอ
ไม่เคยพ้น
เศรษฐกิจช่วงนี้
ฉันก็จน
เดี๋ยวก็ปล้นหัวใจเธอ

มาซะเลย