บทความทั้งหมดของคนนี้ » เรื่อง O_O...สำหรับฅนที่ไม่ได้มีกระโหลกไว้กั้นหูไม่ให้ติดกัน